top of page

dank!


De afgelopen weken hebben wij van verschillende mensen donaties ontvangen. Dat is zo fijn! Als we de naam van de gevers herkennen op het afschrift, dan bedanken we hen persoonlijk. Soms herkennen we de naam niet en dus kunnen we zo iemand niet bedanken. Vandaar deze post vandaag: namens alle dieren heel hartelijke dank voor jullie bijdragen! We zijn er superblij mee. Elk tientje betekent een zak voer.

Als je wilt weten waar we het geld aan uitgeven: op deze site staat een jaarverslag en een financieel jaarverslag. Daar kun je het lezen.

Een korte samenvatting: Erve Knots kost ons ruim 15 duizend euro per jaar. In sommige jaren veel meer, dat geld ging dan vooral in de aanleg van straatwerk of het plaatsen van een stal zitten.

Overigens staan de verslagen van dit jaar nog niet op de site. Door de turbulente start van dit jaar (ziekte en ongelukken) lopen we een beetje achter. Deze zomer zal alles er zeker op staan. Voor iedereen die ook het werk van Erve Knots wil ondersteunen: NL57 INGB 0007114914, t.n.v. Erve Knots.

Wat na de bocht komt, weet je pas als je op weg gaat.
 
Recente Berichten
bottom of page